SANGER OG SALMER

Pårørende som planlegger gravferden kan i samarbeid med prest og begravelsesbyrå utforme det musikalske uttrykket i gravferden. Under finner du en liste med forslag til salmer, men det er også åpent for andre sjangere og uttrykk. Vi er behjelpelige med å skaffe solister (sang, trompet, trombone og fiolin).

___________________________

Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne

Bedre kan jeg ikke fare enn å fare til min Gud 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder 

Bred dina vida vingar o Jesus över mig 

Dagens auga sloknar ut, kveldssol ned i vester glader

Deg være ære, herre over dødens makt

Dei skal gå til den heilage byen 

Deilig er jorden

Den lyse dag ble vendt til natt der intet lys er tent

Den store, hvite flokk, å se

Det er makt i de foldede hender

Det strøymer ei livselv av lukke

Dype, stille, sterke milde guddomsord fra himmelhavn

Døden må vike for Gudsrikets krefter

Eg veit i himmerik ei borg, ho skin som soli klåre

Gud, når du til oppbrudd kaller, hele livets dag trer frem

Havets dyp og fjellets tyngde

Herre, måtte dette skje – Vi ropar ut vårt klagemål

Hjemme i himlen skal ingen mer gråte

Hvilken venn vi har i Jesus!

Alt han vet og alt formår Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med

Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare

Intet kan meg skille fra Guds kjærlighet 

Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt

Jag kan icke räkna dem alla

Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst

Jeg løfter opp til Gud min sang

Jeg vet meg en søvn i Jesu navn

Kjærlighet fra Gud

Lei, milde ljos, igjennom skodde eim, lei du meg fram

Lær meg å kjenne dine veie