MELDING TIL ULIKE INSTANSER

Begravelsesbyrået melder dødsfallet til følgende instanser:

 • Tingretten/Lensmannen
 • NAV-kontoret
 • Folkeregisteret
 • Sokneprestens kontor
 • Politiet (ved kremasjon)
 • Kirkevergen

 

Husk også melding til:

 • Bank
 • Abonnementer
 • Televerk
 • Post
 • El-verk
 • Forsikringsselskap
 • Fagforeninger
 • Andre foreninger

 

Det er verdt i merke seg at gjenlevende ektefelle og nærmeste arvinger kan overta en del typer abonnementer og tjenester, som for eksempel telefonabonnement.