_____________________________

Andre aktuelle kostnader:

Krans inkl. sløyfe fra kr. 1 300,-  og oppover

Båredekorasjon inkl. sløyfe fra kr. 500,-  og oppover

Solister under seremonien: Fra kr. 2 000,- til 3 600,-

Minnesamvær: I Listerregionen ca. kr. 300,-  pr. kuvert

Dødsannonser i andre aviser: kr. 1 550,-  og oppover

Innskrift på gravminner og eventuelt nytt gravmonument

____________________________

Gravferdsstønad fra NAV

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 28 677,- kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Dersom avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Dersom avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 28 677,- kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 868,-  kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.