Dødsannonser / Minnesider


Treland, Flekkefjord og Moi begravelsesbyrå  hjelper deg med de praktiske gjøremål i forbindelse med gravferd, bisettelse og kremasjon.

I den vanskelige tiden når en av de nærmeste er gått bort velger de fleste å overlate nødvendige gjøremål til begravelsesbyrået. I samarbeid med pårørende ordner vi papirarbeid, transport, blomster, musikk, sanger og dødsannonse.

Vi sørger også for at aktuelle støtteordninger kommer til anvendelse.

Vi som arbeider i Treland, Flekkefjord og Moi begravelsesbyrå gjør vårt beste for at de pårørende skal oppleve at deres møte med oss blir ivaretatt på en medmenneskelig og respektfull måte. Vår lange erfaring med mennesker i sorg har lært oss mye om nærhet og omsorg.

Vi har bred kompetanse om gjennomføring av gravferd og de forkjellige tradisjoner uavhengig av trossamfunn.

Fra vårt hovedkontor i Flekkefjord bistår vi etterlatte i Flekkefjord, Kvinesdal, Moi og Sirdal. Om ønskelig kommer vi på hjemmebesøk.

Døgnvakt: 95 05 07 00